Parcours

10u15 – Officieuze start Grote Markt
10u23 – Officiële start Kolonel Begaultlaan
+/- 14u45 – Aankomst Bondgenotenlaan

GP Jef Scherens